Pre vypracovanie cenovej ponuky je potrebné:

 
  • – stavebný rozmer výška x šírka x hrúbka
  • – model dverí
  • – spôsob otvárania
  • – kategória dreviny
  • – druh zasklenia
  • – miesto montáže
  •  

Model kľučky nie je podmienkou pre vypracovanie cenovej ponuky.